Trang chủChính sáchChính sách bảo hành và bảo mật thông tin

Chính sách bảo hành và bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  • ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. PHẦN MỀM TỐT NHẤT (PMTN) không đảm bảo rằng Website và Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên PMTN và các nhân viên của PMTN cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website và Dịch vụ là dựa trên những Dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, PMTN cam kết nổ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sữa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục phồi hệ thống.

  • XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho PMTN khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với PMTN để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, PMTN luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên PMTN sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

  • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

PMTN sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất; trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của PMTN.

Như một điều kiện để sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng, PMTN, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của PMTN sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại; chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các dịch vụ của PMTN.

PMTN sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website của Bên thứ ba có liên kết với website www.phanmemtotnhat.vn . Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, PMTN không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. PMTN khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kĩ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. PMTN không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

  • BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu trữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và PMTN. PMTN không chịu trách nhiệm đối với việc xâm nhập trái phép của Bên thứ ba vào Cửa hàng của bạn do sự bất cẩn của Bạn. PMTN khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, PMTN cam kết giữ kín mọi thông tin của bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của PMTN và không tiết lộ cho Bên thứ ba. PMTN chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

SẢN PHẨM

TIN MỚI