DÙNG THỬ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ 10 NGÀY

Phần mềm quản lý BÁN HÀNG
Tặng 01 máy in nhiệt K80, khi mua phiên bản NÂNG CAO (ONLINE)

CƠ BẢN (OFFLINE)

$ 3.500.000 /vĩnh viễn
 • 1 máy tính sử dụng
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
Phổ biến

NÂNG CAO (ONLINE)

$ 6.500.000
 • 2 máy tính sử dụng (vĩnh viễn).
  (Thêm 1 máy sử dụng phụ thu 1.500.000)
 • Điều chỉnh giao diện, biểu mẫu theo nhu cầu
 • Hỗ trợ Lưu trữ dữ liệu đám mây (05 năm).
 • Sử dụng quản lý trên điện thoại
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
 • Phân quyền sử dụng.
 • Quản lý theo từng chi nhánh.
Mới

THƯỜNG NIÊN (ONLINE)

$ 1.800.000 /năm
 • Tặng thêm 01 năm sử dụng khi khách hàng thanh toán 02 năm / lần thanh toán.
 • Sử dụng quản lý bằng máy tính
 • Sử dụng quản lý trên điện thoại
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
 • Phân quyền sử dụng.

Phần mềm quản lý HỤI
PHÍ KHỞI TẠO TÀI KHOẢN (LẦN ĐẦU)
500.000đ

Hỗ trợ

PHẦN MỀM HỤI THEO THÁNG

$ 500.000 / tháng
 • Mua 03 tháng tặng 100% PHÍ KHỞI TẠO hoặc thêm 01 THÁNG sử dụng.
 • Sử dụng công nghệ WebApp. Lưu trữ dữ liệu đám mây.
 • Không giới hạn thiết bị sử dụng. Hoạt động trên tất cả các loại: điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc laptop.
 • Quản lý thông tin dây hụi.
 • Quản lý thông tin hụi viên.
 • Quản lý hốt hụi.
 • Quản lý đóng hụi.
 • Tất toán hụi chết.
 • Thống kê hụi viên chưa đóng hụi.
 • In bảng cân bằng hụi.
 • In phiếu giao hụi.
 • Quản lý Thu - Chi.
Khuyên dùng

PHẦN MỀM HỤI (VĨNH VIỄN)

$ 10.000.000 (VĨNH VIỄN)
 • Tặng 100% PHÍ KHỞI TẠO TÀI KHOẢN
 • Sử dụng công nghệ WebApp. Lưu trữ dữ liệu đám mây.
 • Không giới hạn thiết bị sử dụng. Hoạt động trên tất cả các loại: điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc laptop.
 • Quản lý thông tin dây hụi.
 • Quản lý thông tin hụi viên.
 • Quản lý hốt hụi.
 • Quản lý đóng hụi.
 • Tất toán hụi chết.
 • Thống kê hụi viên chưa đóng hụi.
 • In bảng cân bằng hụi.
 • In phiếu giao hụi.
 • Quản lý Thu - Chi.
Phổ biến

PHẦN MỀM HỤI THEO NĂM

$ 3.900.000 /năm
 • Tặng 100% PHÍ KHỞI TẠO TÀI KHOẢN
 • Sử dụng công nghệ WebApp. Lưu trữ dữ liệu đám mây.
 • Không giới hạn thiết bị sử dụng. Hoạt động trên tất cả các loại: điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc laptop.
 • Quản lý thông tin dây hụi.
 • Quản lý thông tin hụi viên.
 • Quản lý hốt hụi.
 • Quản lý đóng hụi.
 • Tất toán hụi chết.
 • Thống kê hụi viên chưa đóng hụi.
 • In bảng cân bằng hụi.
 • In phiếu giao hụi.
 • Quản lý Thu - Chi.