DÙNG THỬ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ 10 NGÀY

CƠ BẢN (OFFLINE)

$ 3.500.000 /vĩnh viễn
 • 1 máy tính sử dụng
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
Phổ biến

NÂNG CAO (ONLINE)

$ 6.500.000
 • 2 máy tính sử dụng (vĩnh viễn).
  (Thêm 1 máy sử dụng phụ thu 1.500.000)
 • Điều chỉnh giao diện, biểu mẫu theo nhu cầu
 • Hỗ trợ Lưu trữ dữ liệu đám mây (05 năm).
 • Sử dụng quản lý trên điện thoại
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
 • Phân quyền sử dụng.
 • Quản lý theo từng chi nhánh.
Mới

THƯỜNG NIÊN (ONLINE)

$ 1.800.000 /năm
 • Tặng thêm 01 năm sử dụng khi khách hàng thanh toán 02 năm / lần thanh toán.
 • Sử dụng quản lý bằng máy tính
 • Sử dụng quản lý trên điện thoại
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý bán hàng/ xuất hàng.
 • Quản lý mua hàng/ nhập hàng.
 • Quản lý Thu - Chi.
 • Kiểm soát tồn kho.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Kiểm soát công nợ khách hàng.
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng.
 • Phân quyền sử dụng.

THIÉT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO YÊU CẦU

$ LIÊN HỆ 0869 606 858
 • Quản lý khách hàng (CMS).
 • Quản lý bán hàng.
 • Quản lý sản xuất.
 • Quản lý thu mua.
 • Quản lý đặt hàng, sale (DMS).
 • Quản lý nhập hàng.
 • Quản lý tồn kho.
 • Tài chính, kế toán.
 • Quản lý nhân sự, tiền lương.
 • Quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP).
 • Hệ thống báo cáo.
 • Thiết kế website.
 • Thiết kế App quản lý (Android, Ios)
 • Lưu trữ dữ liệu ĐÁM MÂY. (Cloud Data)
.
.
.
.